Save the childeren together with Mister international netherlands

Robert Kenter

Raised

440
44% reached of my target amount €1.000

Scroll down for dutch

For me Save the childeren is personal duty, like it should be for every adult. My family fled from eastern europe to the Netherlands. Like we sadly see now simular events happening again today.

My first child memories are all from the horn in africa where my (a biologist) father took me with him to Ethopia as four year old. A country dear to my heart but always on the brink of starvation. One of the first memories is that an old lady, a very skinny old lady crossed the street and gave me a kiss on the head. You can imagine that later I learned she though I was an angle and I would bring good luck, since she never had seen a blond child before.

All places will be hit the by current grain crisis due to the russioukrianian war and the heetwave disater in india ruining the grain harvest. Million will be displaced or starve.

The more damage and trauma we can prevent or help with earlier. The least effect it will have for their future selves and for generations to come. As someone who did not have had the easiest childhood, like my granddad. The arts like dance and acting was for me the way to escape. With workshops save the childeren organises, can the childeren by child again. I believe that every child can save themselves from themselves with a little help from us!

As gandson of a dutch resistant fighter, who solely survived from his group. I know how important it is to stand for something. Eventhou I am intoverted, I happen to run for Mister International Netherland and want this platform to fund money to save the childeren.
If everyone in the world saves someone that the whole world is saved!

-----------------------------------------------------
What if you are unable to donate but want to help?

If you do not want to donate you could help out by freezing your bread, roasting old bread, become vegetrarian until the war ends. Stop buying grainfed animal products and or only eat Ruminant which are only feed on grass and straw.

Or become a volentare like me for Team up click the link below now.
https://www.sollicitatieteamup.nl/

-----------------------------------------------------
Voor mij is reden van de kinderen een persoonlijke plicht, zoals het voor elke volwassene zou moeten zijn. Mijn familie vluchtte uit Oost-Europa voor fascisten. Zoals we helaas zien dat er vandaag weer vergelijkbare gebeurtenissen plaatsvinden.

Mijn eerste kinderherinneringen zijn allemaal van de hoorn in Afrika waar mijn (bioloog) vader me als vierjarige meenam naar Ethopia. Een land dat me na aan het hart ligt, maar altijd op de rand van de hongernood staat. Een van de eerste herinneringen is dat een oude dame, een heel magere oude dame, de straat overstak en me een kus op mijn hoofd gaf. Je kunt je voorstellen dat ik later vernam dat ze, hoewel ik een vreemde was. dacht dat ik een engel was en haar geluk zou brengen, aangezien ze nog nooit een blond kind had gezien.Dit is de hoop die een kind kan geven.

Allemaal plaatsen zullen worden getroffen door de huidige graancrisis als gevolg van de Ukriane-Russische oorlog en de hittegolf in India die de graanoogst verdoorde. Millionen zullen geraakt worden/

Hoe meer schade en trauma we eerder kunnen voorkomen of helpen. Het minste effect zal het hebben voor hun toekomstige zelf en voor toekomstige generaties. Als iemand die niet de gemakkelijkste jeugd heeft had, en net zoals mijn opa, waren kunst als dans en acteren voor mij de manier om te ontsnappen. Met de workshop van save the childeren kunnen kinderen weer kind zijn. Ik geloof dat elk kind zichzelf van zichzelf kan redden met een beetje hulp van ons!

Als kleinzoon van een Nederlandse verzetsstrijder, die enige overleefde uit zijn groep. Ik weet hoe belangrijk het is om ergens voor te staan. Desondanks als introvert, loop ik toevallig voor Mister International Netherland en wil dat platform geld binnen te halen om de kinderen te redden.

Als iedereen in de wereld iemand redt, wordt de hele wereld gered!
-----------------------------------------------------
Wat als u niet kunt doneren maar wel wilt helpen?

Als je niet wilt of kunt doneren, kun je helpen door je brood in te vriezen, oud brood te roosteren, vegetarisch te worden. Stoppen met het kopen van graan gevoerde dierlijke producten en of eet alleen herkauwers die alleen gras en stro eten.

Of word vrijwilligers werk kan je aansluiten zoals ik voor Team up klik nu op onderstaande link.
https://www.sollicitatieteamup.nl/